Màster en Monitorització d'Assajos Clínics i Desenvolupament Farmacèutic

DURADA

Inici: octubre 2020

Final:

Duración: 1.300 hores

  • 290 h de classes teòriques a IUCT
  • 200 h de treballs pràctics personalitzats
  • 660 h de pràctiques en empreses farmacèutiques o CROs ( i opcionalment en centres hospitalaris ) o un projecte de fi de curs
  • 150 h de memòria pràctiques d'empresa
  • Les hores de pràctiques restants, es realitzen un cop finalitzada la formació en IUCT, en funció de les necessitats de l'empresa que aculli a l'alumne / a en pràctiques, i solen tenir una durada aproximada de 5 mesos.L'alumne té la garantia de tenir les pràctiques en empresa remunerades

Horari: De dilluns a divendres de 18 a 22 h

Nº DE PLACES:

10 alumnes

INTRODUCCIÓ

La indústria farmacèutica és el sector industrial que més inverteix en investigació a Espanya , amb una gran diferència (+43 % ) sobre el seu més immediat perseguidor . De tota aquesta inversió , més de la meitat està específicament enfocada als diferents programes relacionats amb el desenvolupament farmacèutic en general i clínic en particular , de nous medicaments . Les oportunitats d'ocupació en l'àrea de la R + D farmacèutica són elevades . Aproximadament el 10 % del mercat laboral a la Indústria Farmacèutica a Espanya es dedica a funcions vinculades amb la R + D , preferentment en activitats relacionades amb la investigació clínica , sent a més ocupació altament qualificada . El desenvolupament farmacèutic és una activitat que cada vegada demanda més professionals amb formació específica i en concret tota l'àrea dels assajos clínics.

DIRIGIT:

El perfil de professionals demandat combina , d'una banda la capacitació i coneixements relacionats amb les funcions de desenvolupament clínic ( a nivell tècnic , científic i regulatori ) i , de l'altra l'acreditació de competències professionals específiques d'aquestes posicions ( planificació , gestió de projectes , treball en equip ) . Aquest curs està dirigit a professionals de les Ciències de la Salut i afins (Metges , Farmacèutics , Biòlegs , Bioquímics , Biotecnòlegs , Químics , infermers , etc . )

OBJECTIUS:

El desenvolupament d'un medicament és un procés altament complex que ha d'acabar en la presentació del registre en l'AEMPS . La presentació del registre és la culminació d'un treball que inclou a molts professionals de l'empresa . Des de la primera idea de què i com ha de ser el nou fàrmac fins a la presentació del registre i posteriorment la seva entrada al mercat , pot passar més d'una dècada .
D'altra banda , el desenvolupament d'un nou medicament varia depenent de la seva classificació com a fàrmac , és a dir , és un procés totalment diferent desenvolupar nous medicaments que medicaments genèrics o medicaments orfes , per exemple.
D'altra banda , durant el procés de desenvolupament d'un medicament intervindran professionals de diferent perfil formatiu; biòlegs , farmacèutics , químics , metges , veterinaris , enginyers , etc .
És per això que una bona base formativa de com és el desenvolupament dels diferents tipus de medicaments que hi ha al mercat , pot facilitar l'entrada laboral en el sector farmacèutic .
La formació a rebre és teòrica i eminentment pràctica , sent l'objectiu capacitar l'alumne perquè pugui introduir-se al sector del desenvolupament farmacèutic i més concretament a dissenyar , gestionar , planificar i monitoritzar Assaigs Clínics , per poder incorporar-se com CRA en els departaments d'Operacions clíniques de la indústria farmacèutica , de les CROs o dels centres hospitalaris.

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS:

1. Organitzar el treball i coordinar grups en l'àmbit de la R + D farmacèutica.
2. Liderar grups humans en l'àmbit del desenvolupament farmacèutic.
3. Resoldre problemes i adaptar-se a les situacions laborals.
4. Domini dels sistemes de gestió de qualitat de diferents sectors, GLP, GMP, GCP.
5. Planificació i gestió de projectes d'investigació farmacèutica.
6. Domini del registre farmacèutic.
7. Desenvolupament preclínic farmacèutic.
8. Desenvolupament industrial de la producció i el control de qualitat farmacèutica.
9. Desenvolupament clínic de fàrmacs.
10. Organització dels assaigs clínics.
11. Domini de la bioestadística.
12. Coneixement del data management.

PROFESSORAT DEL MÀSTER:

Montilla, Dr. Rafael - Director del Departament de Biotecnologia Farmacèutica i de Serveis de Qualitat i Seguretat de IUCT

Bartés, Dra. Meritxell - Subdirectora del Departament d'HTS de IUCT

Deroncelé, Víctor - Subdirector del Departament de Biotecnologia de IUCT

Fernández, Carme - Directora del Departament d'Anàlisi i Control Físic-Químic de IUCT

Miguel, Dr. David - Director del Departament de Preclínica i Indústria Farmacèutica de IUCT

Pascual, Marta - Directora de Departament de Drug Discovery de IUCT

Pérez, Sergi - Coordinador General Health Biotech Department de Drug Discovery de IUCT

Claramunt, Joan - Director Tècnic, HJK Pharma (Consultoria)

Guerrero, Manuel - Director Tècnic de PKTJEDA S.T.I.

Rodríguez, César - CRA en Recerca Clínica

Roma, Jordi - CEO a Recerca Clínica

Soler, Yolanda - Directora Tècnica en Recerca Clínica

de la Fuente, Aram - Senior CRA i consultor en assumptes regulatoris

Cunchillos, Eduardo - CEO de Innoqua i expert d'investigació preclínica


COORDINADOR DEL MÀSTER:

Dr. Rafael Montilla (Director del Departament de Biotecnologia Farmacèutica i de Serveis de Qualitat i Seguretat de IUCT)

BEQUES:

Beques de descompte per data de matrícula

EN COL·LABORACIÓ AMB:

logo Recerca Clinica 2

 

PROGRAMA:

 

Assignatures Nº d'hores
Drug Discovery 20 h
Investigació de Nous Fàrmacs: Fase de Desenvolupament Preclínic 30 h
Investigació de Nous Fàrmacs: Fase de Desenvolupament Industrial 40 h
Estudis d'Estabilitat 20 h
Marc Legal del Desenvolupament Farmacèutic 20 h
Investigació de Nous Fàrmacs: Fase de Desenvolupament Clínic 40 h
Bioestadística Aplicada a l'Assaig Clínic 12 h
Assajos Clínics Tipus per Grup Fisiopatològic i Terapèutic 22 h
GCP s: Bones Pràctiques Clíniques 20 h
Organització de la Recerca Clínica 10 h
Data Management i Monitorització d'Assajos Clínics 56 h
Pràctiques en empresa 660 h