Màster en Tècniques Cromatogràfiques Avançades: GC, GC-MS, HPLC

1. ESPECIALITAT CROMATOGRAFIA DE GASOS I ESPECTROMETRIA DE MASSES

2 .ESPECIALITAT CROMATOGRAFIES LÍQUIDES

 

DURADA:

Durada: 1.425 hores

125 h de classes teòriques

350 h de pràctiques en els laboratoris de IUCT

200 h de treballs pràctics personalitzats

600 h de pràctiques en empreses o un projecte de fi de curs

150 h de memòria pràctiques d'empresa

Possibilitat de realitzar de manera voluntària el curs d'Aproximació al Món de l'Empresa (20 h). Consultar dates i horaris

Inici: 14 d'octubre de 2019

Horari: De dilluns a divendres de 18 a 22 h

L'alumne té la garantia de tenir les pràctiques en empresa remunerades


Per a les sessions pràctiques al laboratori s'haurà de portar bata i ulleres de seguretat.

Inclou el curs d'Aproximació al Món de l'Empresa, a realitzar de manera voluntària. Consultar dates i horaris.

PLACES:

12 persones per grup pràctic. Excepcionalment en algun mòdul pràctic (TLC) pot haver grups superiors.

DIRIGIT:

A llicenciats o enginyers de les branques química, farmacèutica, biològica o veterinària entre d'altres que vulguin especialitzar-se en el maneig de les tècniques cromatogràfiques.

BEQUES:

Beques de descompte per data de matrícula

COORDINADORA DEL MÀSTER:

Carme Fernández (Directora del Departament d'Anàlisi i Control Fisico-Químic de IUCT)

OBJECTIUS:

L'objectiu d'aquest Màster és que l'alumne aconsegueixi una profunda formació experimental en totes les tècniques cromatogràfiques que es presenten en el curs, de manera que un cop finalitzada la formació pugui incorporar-se satisfactòriament a qualsevol empresa on s'utilitzin aquestes tècniques d'anàlisi.
A més, l'alumne compta amb la base suficient per, després d'un petit període d'adaptació a l'actuació concreta de cada laboratori, ser responsable tant del treball quotidià com del desenvolupament de nous mètodes.

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS:

1. Treball sota sistemes de gestió de qualitat de diferents sectors, ISO 17025, ISO9001, GLP, GMP, ISO 22000.
2. Accés a un lloc de treball com a tècnic d'Anàlisi i Control especialitzat en cromatografia en indústria química, cosmètica o farmacèutica.
3. Desenvolupament i validació de mètodes d'anàlisi de les diferents tècniques cromatogràfiques estudiades durant el màster.
4. Plantejament i revisió de càlculs i dades, generació de resultats i redacció d'informes tècnics.
5. Organitzar el treball al laboratori de tècniques cromatogràfiques.
6. Liderar grups humans en l'àmbit del laboratori.
7. Resoldre problemes i adaptar-se a les situacions laborals
8. Identificar, quantificar i elucidar molècules, metabòlits i macromolècules d'interès mitjançant la cromatografia.
9. Analitzar compostos mitjançant els mètodes cromatogràfics corresponents.
10. Validar mètodes analítics, qualificar equips i instal·lacions del laboratori i calibrar instruments de mesura.
11. Tractament estadístic de les dades analítiques.
12. Garantir ambients de treball segur en l'àmbit del laboratori

PROFESSORAT DEL MÀSTER:

Fernández, Carme - Directora del Departament d'Anàlisi i Control Físic-Químic de IUCT

Alonso, Dr.Javier - Coordinador General de síntesi química, Departament de Drug Discovery de IUCT

Bartés, Dra. Meritxell - Subdirectora del Departament de HTE / Anàlisi i Control Físic-Químic de IUCT

Fuentes, Javier - Responsable de la Unitat de Garantia de Qualitat de IUCT

López, Cristina - Coordinadora General Departament Drug Discovery de IUCT

Montilla, Dr. Rafael - Director del Departament de Biotecnologia Farmacèutica i de Serveis de Qualitat i Seguretat de IUCT

Palomar, Dr. Juliol - Director de la Unitat de Negoci de Salut i Alimentació de IUCT

Pascual, Marta - Directora de Departament de Drug Discovery de IUCT

Paulís Fernández, Josep Maria - Dr. en Química, Director tècnic del Servei d’Anàlisi Química de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Sisteré Recasens, Francesc - Llicenciat en Química i Màster en GC-MS. Tècnic especialista en aigües

Torras, Dra. Ester - Assessora tècnica i professora de formació contínua. Especialista en gestió de qualitat i en mètodes d'anàlisis fisicoquímiques

 

PROGRAMA:

Assignatures Comunes
Introducció a la Cromatografia
Validacions de Mètodes Analítics
Qualificacions i Quantificacions
Pràctiques en empresa
 
Assignatures Específiques Especialitat Cromatografies Líquides
Cromatografia Plana i en Columna (teoria i pràctica)
Cromatografia Líquida alta ressolució HPLC
Cromatografia de Gasos d'Ultra Alta Resolució (UPLC-HUPLC)
Pràctiques d'HPLC
 
Assignatures Específiques Especialitat Cromatografia de Gasos i Espectrometria de Masses
Cromatografia de Gasos
Espectrometria de Masses
Headspace
Pràctiques GC-MS