Màster en Tècniques Analítiques Avançades de Control de Qualitat

DURADA:

1370 hores

357 h de classes teòriques i de pràctiques als laboratoris de IUCT

200 h de treballs pràctics personalitzats

663 h de pràctiques en empreses o un projecte de fi de curs

150 h de memòria pràctiques d'empresa

Inici: 2 d'octubre de 2019

Horari: De dilluns a divendres de 18 a 22 h (al llarg del curs l'horari varia de 2 a 4 hores diàries entre les 18 i les 22 h, així mateix els dies que són lectius en cada setmana van variant al llarg del curs).

L'alumne té la garantia de tenir les pràctiques en empresa remunerades

Les hores de pràctiques es realitzen un cop finalitzada la formació en IUCT, en funció de les necessitats de l'empresa que aculli a l'alumne / a en pràctiques, i solen tenir una durada aproximada de 5 mesos.
 

Per a les sessions pràctiques al laboratori s'haurà de portar bata i ulleres de seguretat.

Inclou el curs d'Aproximació al Món de l'Empresa (20 h), a realitzar de manera voluntària. Consultar fdates i horaris

Nº DE PLACES:

12 alumnes com a màxim per grup pràctic. Excepcionalment en algun mòdul pràctic (TLC) pot haver grups superiors. Els blocs teòrics poden ser comuns amb altres cursos.

ADREÇAT A:

Aquest Màster va dirigit fonamentalment a llicenciats d'àrees científiques i tècniques i professionals del sector, especialment de les àrees químiques, farmacèutiques, biològiques i experimentals.

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS:

1. Treball sota sistemes de gestió de qualitat de diferents sectors, ISO 17025, ISO9001, GLP, GMP, ISO 22000.
2. Accés a un lloc de treball com a tècnic d'Anàlisi i Control en indústria química, cosmètica o farmacèutica.
3. Desenvolupament de mètodes d'anàlisi de les diferents tècniques estudiades durant el màster.
4. Plantejament i revisió de càlculs i dades, generació de resultats i redacció d'informes tècnics.
5. Organització, coordinació i planificació de l'activitat analítica de l'empresa.
6. Liderar grups humans en l'àmbit del laboratori.
7. Resoldre problemes i adaptar-se a les situacions laborals
8. Identificar i elucidar molècules, metabòlits i macromolècules d'interès.
9. Analitzar compostos mitjançant els mètodes analítics corresponents.
7. Validar mètodes analítics, qualificar equips i instal·lacions del laboratori, calibrar instruments de mesura.
8. Tractament estadístic de les dades analítiques.
9. Garantir ambients de treball segurs en l'àmbit del laboratori

BEQUES:

Beques de descompte per data de matrícula

COORDINADORA DEL MÀSTER:

Carme Fernández (Directora del Departament d'Anàlisi i Control Fisico-Químic de IUCT)

OBJECTIUS:

L'objectiu d'aquest màster és que els alumnes aconsegueixin l'experiència necessària i uns coneixements profunds en l'aplicació de les tècniques analítiques, per tal de poder desenvolupar funcions des analista fins cap de laboratori.

 

PROFESSORAT DEL MÀSTER:

Fernández, Carme - Directora del Departament d'Anàlisi i Control Físic-Químic de IUCT

Alonso, Dr.Javier - Coordinador General de síntesi química, Departament de Drug Discovery de IUCT

Bartés, Dra. Meritxell - Subdirectora del Departament de HTE / Anàlisi i Control Físic-Químic de IUCT

Fuentes, Javier - Responsable de la Unitat de Garantia de Qualitat de IUCT

López, Cristina - Coordinadora General Departament Drug Discovery de IUCT

Montilla, Dr. Rafael - Director del Departament de Biotecnologia Farmacèutica i de Serveis de Qualitat i Seguretat de IUCT

Pascual, Marta - Directora de Departament de Drug Discovery de IUCT

Paulís Fernández, Josep Maria – Dr. en Química, Director tècnic del Servei d’Anàlisi Química de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Sisteré Recasens, Francesc - Llicenciat en Química i Màster en GC-MS. Tècnic especialista en aigües

Torras, Dra. Ester - Assessora tècnica i professora de formació contínua. Especialista en gestió de qualitat i en mètodes d'anàlisis fisicoquímiques

PROGRAMA:

Assignatures Nº d'hores
Organització i Gestió de la Qualitat al Laboratori 21
Introducció a la Cromatografia 7
Cromatografia Plana (teoria i pràctica) 25
Headspace teòric 7
Validacions de Mètodes Analítics 7
Cromatografia Líquida alta ressolució HPLC 21
Pràctiques d'HPLC 40
Cromatografia de Gasos 35
Pràctiques de Cromatografia de Gasos 40
Seminaris de Cromatografia  
Assajos Farmacotècnics 30
Espectrometria Molecular UV-visible, IR-FTIR 30
Absorció Atòmica (AA) 15
Anàlisi i Control Microbiològic Teòric-Pràctic 70
Pràctiques en Empresa Remunerades o Projecte 663