Espectrometria Molecular UV-visible, IR-FTIR

 

DURADA:

30 hores

 Inici: 24 de febrer de 2020

Final: 6 d'abril de 2020

Horari: de dilluns a divendres de 18 a 21 h

Per a les sessions pràctiques al laboratori s'haurà de portar bata i ulleres de seguretat.

DIRIGIT A:

 Llicenciats, graduats, tècnics o treballadors del sector interessats en l'àrea d'anàlisi

Nº DE PLACES:

12 alumnes per grup pràctic

PROGRAMA:

UV-VISIBLE
1. INTRODUCCIÓ
2. INSTRUMENTACIÓ
3. ESPECTROFOTOMETRIA UV-VISIBLE
4. APLICACIONS DE UV-DAD


IR-FTIR

1. INTRODUCCCIÓ
2. INSTRUMENTACIÓ
3. PREPARACIÓ DE MOSTRES
4. ANÀLISI QUALITATIVA
5. ANÀLISI QUANTITATIVA
6. INTERPRETACIÓ D'ESPECTRES
7. EXERCICIS
8. INFRAROIG PROPER (NIR)
9. SESSIÓ D'EXERCICIS PRÀCTICS

ques