Bioestadística Aplicada a l'Assaig Clínic

DURADA:

12 hores

Inici: novembre de 2020

Final:

Horari: dimarts i dijous de 18 a 22h, hi ha classe el dilluns 2 de desembre.

DIRIGIT A:

Llicenciats, graduats, tècnics o treballadors del sector

Nº DE PLACES:

 30 alumnes

PROGRAMA:

• La bioestadística per no estadístics
• Conceptes estadístics bàsics
• Tipus de variables
• Distribució normal
• Estadística descriptiva i inferencial
• intervals de confiança i test d'hipòtesis
• Aleatorització
• Dissenys.
• Càlcul de mida mostral.
• Anàlisi estadística.
• Proves a l'ús.
• Maneig d'anàlisi de dades.
• BDD (dades) per monitorització.
• Entrada de dades.
• L'informe estadístic i l'informe final.