Organització de la Recerca Clínica

DURADA:

10 hores

Inici: novembre de 2020

Final:

Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 18 a 22h. Dia 22 de 18 a 20h.

Nº DE PLACES:

 25 alumnes


PROGRAMA:

• Organitzacions i serveis implicats en el desenvolupament d'un assaig clínic
• Organització de la recerca clínica en un laboratori farmacèutic
• RRequeriment del mercat farmacèutic actual
• L'outsourcing
• Casos pràctics
• Organització de la recerca clínica en una CRO
• Selecció i funcions del CRA d'Assaigs Clínics
• Taller i casos pràctics en les auditories d'una CRO: Desviacions, Controls de qualitat i Principals deficiències i solucions
• Gestió i organització de la recerca clínica en un centre hospitalari i / o grups cooperatius d'oncologia
• Nou paper actiu del pacient en el sistema sanitari