Cromatografia Líquida alta ressolució HPLC (Master Cromatos)

DURADA:

Inici: 14 d'octubre de 2019

Final: 12 de novembre de 2019

Horari: Dilluns i dimecres de 18 a 21.30 h. També hi ha classe alguns dimarts

 

 

DIRIGIT:

Llicenciats i enginyers de les branques científiques que vulguin adquirir experiència pràctica, a més dels professionals actius que vulguin reciclar-se en aquestes tècniques.

 

Nº DE PLACES:

25 places

 

PROGRAMA:


Instrumentació
• Sistema de bombeig
• Injector
• Forn de columna
• Columnes i fase estacionària
• Fase mòbil
• Detector

Qualificació del sistema cromatogràfic d'HPLC
• Qualificació del disseny (DQ)

Adquisició i tractament de dades
• Tractament de la informació
• Tractament del senyal cromatogràfica: integració

Anàlisi qualitativa

Anàlisi quantitativa
• Mètodes de quantificació relatius
• Mètodes de quantificació absoluts
 
Desenvolupament de mètodes d'anàlisi en HPLC
• Objectius de la separació
• Pretractament de mostra
• Selecció mètode de detecció
• Selecció mètode cromatogràfic
• Assaigs previs
• Optimització de la separació cromatogràfica
• Mètodes de quantificació relatius
• Càlculs
• Estimació de fiabilitat dels resultats
• Desenvolupament de mètodes de HPLC en fase reversa

Troubleshooting