Cromatografia Plana

DURADA:

 25 h

Inici: 18 d'octubre de 2019

Final: 13 de gener de 2020

Horari:  18 i 25 d'octubre  de 18 a 21.30 h; 8, 13, 15, 22 de novembre de 18 a 22 h i13 de gener de 18 a 20 h.

DIRIGIT A:

Llicenciats i enginyers de les branques científiques que vulguin adquirir experiència pràctica, a més dels professionals actius que desitgin reciclar-se en aquesta tècnica cromatogràfica.

Nº DE PLACES:

12 persones per grup pràctic

PROGRAMA:

Principis fonamentals de la cromatografia plana
Principals aplicacions (o camps d'aplicació)
Desenvolupament de mètodes de separació
Tècniques avançades en cromatografia plana
Cromatografia en capa fina d'alta resolució (HPTLC)
Troubleshooting
Aplicació de la tècnica segons Farmacopea Europea
Pràctiques