Organització i Gestió de la Qualitat al Laboratori

DURADA:

 21 h

Inici: 2 d'octubre de 2019

Final: 10 d'octubre de 2019

Horari: De dillus a divendres de 18 a 21 h

DIRIGIT A:

Llicenciats i enginyers de les branques científiques que vulguin adquirir experiència pràctica, a més dels professionals actius que desitgin reciclar-se en aquesta tècnica cromatogràfica.

Nº DE PLACES:

12 persones per grup pràctic

PROGRAMA:

• Introducció a les normes UNE-EN ISO 9001: 2015 i UNE-EN ISO 17025: 2005
• GMPs: Normes de Correcta Fabricació
• GLP: Bones pràctiques de laboratori