Validacions de Mètodes Analítics

 

DURADA:

7 hores

Inici: 11 i 12 de novembre de 2019

Horari:  de 18 a 21.30 h.

DIRIGIT A:

 Llicenciats, graduats, tècnics o treballadors del sector interessats en l'àrea d'anàlisi

Nº DE PLACES:

25 alumnes

PROGRAMA:

1. Definició
2. Consideracions bàsiques
• Conceptes bàsics
• Normativa: ICH, USP EP, etc.

3. Paràmetres de validació i criteris d'acceptació
• Especificitat
• Linealitat
• Precisió


o Repetibilitat
o Precisió intermèdia
o Reproductibilitat


• Exactitud
• Rang
• Límit de detecció
• Límit de quantificació
• Robustesa
• Idoneïtat del sistema


4. Revalidación en modificar mètodes prèviament validats: criteris de les farmacopees
5. Exemples

 

 

SOLICITAR: Visita a nuestros laboratorios

Financia tu Máster Online

Descargar Dosier Másters 2019/2020

Solicita más información