Què és?

Es tracta d’un Fons de Capital Llavor a través del qual InKemia posa a disposició dels emprenedors una nova eina financera per a llançar el seu projecte innovador.

Aquest Fons neix sota la perspectiva estratègica d’Open Innovation. La característica principal que el defineix, és que no es tracta d’un Fons dirigit exclusivament a aportar capital a la nova empresa, sinó que pretén aportar tot el valor en actius de coneixement, experiència i físics que posseeix InKemia.
El Fons disposa de 4 milions d’euros per a invertir en 10 anys amb un volum d’inversió per operació d’entre 50 mil i 400 mil euros, estimant-se l’operació mitjana en 200 mil euros.
L’objectiu és poder participar en 2 operacions empresarials anuals.
La participació en l’accionariat de l’empresa serà no dominant o minoritària.
El calendari de sortida es planteja a mig i llarg termini, i en tot cas sempre pactat amb l’empresari emprenedor. No existeix un termini màxim de desinversió.

 

¿Qui el gestiona?

¿A qui va dirigit?

Contacte